Често, в живота на човек се появяват ситуации, при които е необходима обективна оценка отстрани. Ние предлагаме професионална психологическа подкрепа. Изслушвайки Ви, ние ще ви помогнем да откриете и активирате собствените си ресурси,чрез които да достигнете и приемете правилните решения и действия в дадена ситуация.
Ще ви помогнем да разгледате своите достижения по нов начин, мотивирайки ви за нови цели в живота или ново начало.

Психологът не е човек, който знае отговорите на всички въпроси. Той е средство и проводник на вътрешните сили и качества на човек, които са необходими за постигане на хармония и увереност в собствените умения за справяне.

 

При психологическата консултация психологът провежда разговор или серия от разговори, по време на които клиентът споделя своите проблеми и гледна точка, а психологът му показва нови гледни точки, споделя свой опит в подобни ситуации и показва образци на решения. Така клиентът вижда в по-широк план ситуацията и излиза от зациклянето , в което е блокирал в търсене на решение. Когато клиентът е проактивен и участва в процеса отговорно и с готовност да предприеме сам стъпки към решението, тогава процесът върви леко. Когато клиентът бяга в позицията на жертва и не е готов да направи сам необходимите стъпки, а очаква готови решения и съдействие от психолога, тогава процесът изисква допълнителни методи и по-продължителна работа.

В моята практика прилагам при първа среща тази класическа форма на консултиране. Следващите сесии включват разговор по теми, разширяващи познанията на клиента относно това, как работи нашия мозък, нашата нервна система, отношението съзнание-подсъзнание и т.н. Във втората част на сесията провеждаме практическо упражнение с водена медитация по тема, касаеща проблематиката на клиента. В съзерцателно състояние умът постига покой, възстановява физическото, емоционалното и психическото здраве, и улеснява вземането на решения.

Резултатите винаги надхвърлят първоначалното намерение и очакванията на клиента.Той не само решава проблема, а постига развитие, познания за самия себе си и нов импулс за живот