Проект „Осъзнатост“ се роди в резултат на многостранния опит, който натрупах от дългогодишната ми практика. Човекът е толкова разностранно творение, многослойно и многопосочно в своите търсения, че една практика, философия или наука не могат да обхванат изцяло неговото съдържание. Кен Уилбър създаде интегралната психология в опита си да събере в едно всичко, касаещо вътрешния и външния мир на човека. Той резюмира в една картина древното познание на  веди, шамани и религиозни философии, на научни постижения в изследване на мозъка, психиката и поведението на човека, на квантова физика, невробиология и екология, обединява най-различни идеи и подходи, които могат да обяснят човека и да му помогнат в еволюцията.

Насочих се към практическото приложение на познанието, което би могло да ни улесни живота, да реши задачи пред ума ни, да разшири съзнанието ни, да ни мотивира да открием най-доброто в себе си, да ни свърже с останалия свят, с който да споделим нашето познание и който ще ни обогати и подтикне да изкачваме още и още върхове в себе си. Теоретичното познание не работи ако не го пресеем през тялото, емоциите, върхови преживявания и припомняне. Тогава то става част от нас и така израстваме, така се самоосъзнаваме. Колкото по-приземено е това познание, толкова по-лесно се разбира и приема. То е като приказка, с леки стъпки и прости картинки, стигаме  до вълшебството. Вярвам, че само така можем да достигнем до най-дълбокото в нас и да го накараме да работи за нашето извисяване.

Реших да  формулирам няколко теми, които изискват различна грамотност, подготовка и практики.

Психология на 21 век :  грамотност в областта на трансперсоналната и интегралната психология и практиките, които предлага

Емоционален интелект : грамотност по отношение емоциите и умението да  ги управляваме, така както управляваме мислите си / и в двете още прохождаме/, практики за придобиване на такива умения.

Самокоучинг : система за вътрешно опознаване, подреждане на приоритети ни и яснота на целите чрез правилно зададени въпроси.

Нови деца и стари родители : отношенията между поколенията и уменията на “ старите “ родители да разбират и общуват с бързо развиващите се деца. Тук също се изисква грамотност и умения за общуване /равнопоставен диалог, емпатия и компромиси/.

Изследване на дълбоката памет на личността: познания и практики за изследване на „миналата“  памет и осъзнаване на уроците и препятствията, които сме избрали. Това ускорява многократно осъзнаването и води до отскок в развитието.

Медитацията : фундаментална практика за трениране на ума за постигане на физическо, емоционално и умствено равновесие, за духовно въздигане и осъзнатост.