Новата парадигма на мислене и възприемане на света все повече управлява живота ни. Неусетно променя моделите на мислене и поведение, ускорява потока на информация, засилва напрежението в работата на мозъка и нервната система и това е …еволюцията на човека.

Създава нови професии, които да отговорят на новите потребности във всички области на живота. Все повече се разроява младата психология, пак под въздействие на новата парадигма в науката и пак в отговор на все по-голямото разнообразие от състояния на човека.

И стигаме до коучинга, една от най-новите течения, които синтезира в ебе си предишни достижения в психологията, психотерапията, науката за мозъка, социалните науки и др. Основният принцип в коучинга е, че не индивидите с тяхната история, проблеми и блокажи са фокус на изследване, а взаимоотношенията, които изграждат с другите и със света непрекъснато. Там се крият отговорите на всички въпроси, които си задава всеки, изучава и опознава себе си, взима решения и действа в посока на своята реализация.

Коучът съпровожда човека в това изследване и търсене на отговорите. Възможно най-ненатрапчиво и неусетно, чрез точно формулирани въпроси, отвежда търсещия до собствени прозрения и решения. Коучът насочва към тук и сега и към перспективите, вдъхва вяра в собствения потенциал и способността за откриване на правилното решение, за излизане от задънената улица и за простите истини, които винаги са били в нас. Коучът променя фокуса и гледната точка, примамва ни да напуснем зоната на комфорт и открием, че светът ни предлага неизчерпаеми възможности да сме щастливи и да открием нашето предназначение. Коучът действа като сив кардинал с безпристрастие и без опит за манипулиране или в свой интерес. Изгражда отношения на доверие и откритост с човека, който търси себе си.

Индивидуалният лайф коучинг работи върху личния живот на клиента, професионалната му кариера, отношенията с другите и всичко, свързано с личността. Води клиента до пробив в живота, до намирането на изход към балансиран живот, към самонаблюдение с по-висока резолюция и осъзнатост.