БЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ, ЛИПСВАЩ АРХЕТИПЕН ПЛАСТ В ПСИХИКАТА НА БЪЛГАРИТЕ Валентина Антонова   До този извод ме доведе книгата на Михаил Юхма „Древни чувашки богове и герои”. Прочетох я на един …