Център “Арета” е основан на 10 февруари 1995 г. с идеята да се формира средище за културно-информационен обмен, насочен към осмислянето и интегрирането на новата парадигма за света в духа на новите постановки в науката, философията и психологията, към усвояването на всички древни и нови инструменти, с които човек може да  опознае себе си,  да  усъвършенства и реализира себе си и света, в който живее.

      Появата на първите симптоми на променящия се мироглед се изразява с самобитните творци, които започнаха да рисуват с нетрадиционни методи и водени от интуицията. Затова центърът открива галерия за нетрадиционно, което по-късно се преименува на фрактално изкуство. Представени бяха повече от 100 академични и неакадемични художника, които се опитваха да излязат отвъд границите на обичайните разбирания за изкуство и да проявят по-висшата си същност чрез силни и ярки послания на разгръщащата се потенциална разумност на човешката ни природа и да покажат нагледно, че интуицията е вай-висшата форма на интелигентност, която се възражда в съвременния човек.

 

      На фона на тези творби, изразяващи новото мислене на подсъзнателно ниво, се организираха курсове, семинари и лекции, които целяха да отключат скрития потенциал на човека, да ограмотят интересуващите се в сферата на себепознанието и натрупания човешки опит в изследването на човешките и космическите дълбини, да се развие квантовото мислене и възприемане на света. Ако следваме логиката на Успенски за появата на Теrcium organum /орган за възприемане на третото измерение/, сега човекът е в етап на развитие на “вътрешен орган” за навлизането в четвърто, пето и т.н. измерения. Или иначе казано ние работим, за да предадем онова научно познание от областта на физиката, космознанието, психологията и др. на хората, с което сами да развият своята вътрешна сензитивност и мъдрост, за да открият своето място, своята мисия и точната формула за синхрон с природата, Земята и нашия космос, с който сме едно единно цяло. За да можем да си отговорим на въпроси като: Защо сме българи, каква е мисията на всеки човек, какво представлява живота като феномен, какви са тенденциите за развитие на човека, мозъка и съзнанието, как да разберем какво можем и как да го проявим и как да открием своя център.

      Валентина Антонова за себе си : Целият ми сегашен живот е едно припомняне на бъдещето. Всяка стъпка е отключване на забравено познание, с което се изгражда следващото стъпало. Всяка стъпка е закъснялото обяснение на предишни случайни събития, които са част от цялата холограма на нашето съществуване. Миналото, настоящето и бъдещето са едно и също нещо в нашето съзнание. 

      Бях на 7 години когато се научих да плувам и започнах да имам преживявания, които по-късно осъзнах и разбрах, че съвременната наука определя като гранични състояния на съзнанието. Занимавах се 17 години почти професионално с плуване, станах майстор на спорта, после станах световен шампион по водно спасяване, но по-важното е, че спортът ми позволи да изградя качества и умения, които по друг начин нямаше да притежавам. Случайно!

      Преживях победи и поражения и се научих да се изправям след всеки неуспех. Преживях невероятни вътрешни състояния, които могат да се нарекат паралелен живот. Отключиха се древни познания, съответно нови въпроси и те събудиха интереса към научното обяснение. Завърших френска гимназия, после испанска филология в СУ, но интересът ми винаги е бил насочен към физиката и тя стана мое хоби. Случайно!

      Работих 15 години като преводач към министерски съвет и към министерство на външните работи и това ми помогна да науча няколко езика, както формалния и неформален език на общуване между хората. След това завърших психология в СУ , като никога не съм преставала да следя развитието на науката за изследване на космоса и човека и особено квантовата физика, която все повече и по-точно обяснява човека и съзнанието. Защото търся научно обяснение на всяко гранично преживяване, на всяка новооткрита вътрешна територия, на всеки нов поглед към големия космос. 
      И така всички стъпала са построени дотук и обясняват защо така се е подредило моето минало и откъде идват знанията ми, а резултатите до момента обясняват предишните преживявания и опитности, и подреждат холографската вселена в мен. Всичко, което зная и мога, искам да предам на другите и да ги уверя, че всеки един от тях знае и може, колкото най-гениалните и светли умове.