Areta

free subscription

Subscribe to classes, publications and videos

Our partners

Нов курс по Рисуване

New products »

No new product at this time

Menu

Моят първи Уеб Сайт

< Добре Дошли в Център "Арета" Арета център е първото българско средище за хора, които вярват, че всеки сам може да управлява потенциала си , да преодолява българските негативни модели на мислене и да се осмели да промени съдбата си. . За много хора «Арета» е ново начало, нов живот, нови хоризонти за личностна реализация и щастие. Основан е през 1995 г. и се ръководи от Валентина Антонова. Арт център “Арета” е школа за личностно израстване и благополучие, за ново мислене, за развиване на твортворческия потенциал, за емоционално израстване и усвояване на древната мъдрост и модерните техники за личностно израстване , за пробуждане на българсака памет и самосъзнание. Тук се учим как да общуваме с децата от последните поколения, как да станем по-осъзнати родители, да прилагаме в ежедневието познанията от древността за хармоничен и здравословен живот. Тук се учим да бъдем себе си, да прилагаме в работата и в личните отношения най-съвременните техники като позитивно мислене, творческа визуализация, коучинг и др. За да бъдете себе си в пълния смисъл на думата и да сте щастливи, че сте такива, каквито сте и каквито можете да бъдете, за да овладеете изкуството на живота, създадохме Арета център! ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Лекции, дискусии, срещи за разпространение на познания в областта на: - семейство, деца, взаимоотношения и поколенията на бъдещето; -на автентичната българска история и националното самосъзнание; - нова научна парадигма; - екологично мислене и природосъобразния живот; - единството между тяло-ум-съзнание; -съвременни тенденции на модерния глобален свят; -коучинг, брейн сторм или модели и практики за формиране на екип и развитие на малки общности; - световните постижения в изследване на човешкото съзнание и космознанието. Представяне на книги на теми: Бългаска идентичност и автентична история; Семейството и децата на бъдещето; Световни постижения на науката, човекознанието и философията. КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - Индивидуален и екипен коучинг; - Индивидуaлно консултиране на родители и деца от новото хилядолетие (хиперактивни, с дефицит на вниманието, индигови и кристални); - Семейни консултации (проблеми в общуването, несходство в характерите, преодоляване на кризи и хармонизиране на връзката); - Бизнес консултиране за оздравяване на работния климат и екипната работа (система на 4 квадранта за формиране на екип). ЦЕНТЪР ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 1. Личностно развитие и психическо здраве: -Релаксация и антистрес тренинги; - Позитивно мислене и препрограмиране на подсъзнанието; - Активиране на умствения потенциал и синхровизиране на ляво и дясно полукълбо.Интелект и емоции в хармония; - Възстановяване и разширяване на памет, креативност и реактивност за бързи и правилни решения; - Творческа визуализация и автосугестия; - Обучаване на разширено сензорно възприятие и творчески състояния на съзнанието, активиране на енергийните тела. 2. Социално израстване - Обучения в меки компетенции – комуникативност, предприемачество, работа в екип, разрешаване на проблеми, управление на кризи и учене през целия живот; - Коучинг обучение – индивидуални, групови и за обучители; - Личност, лидерство, харизматичност; - Тим билдинг и колективно съзнание; - Емоционална интелигентност и интелигентнa емоционалност; - Мултисензорен стимулатор - софт шок тренинг за бързо препрограмиране и пренастройка за ежедневно ефективно поведение. 3. Семейно израстване: - Подготовка за родителство според новата парадигма на 21 век; -Пренатално възпитание на родители и деца; - Перинатални преживявания, минали прераждания и декодиране на родова памет, с цел решаване на проблеми от настоящето; - Рисуване за изчистване на блокажи и разширяване на сензорната перцепция и отключване на творческия потенциал. 4. Самообучение Личностното израстване може да продължи по индивидуални програми и самостоятелно с комплекси от упражнения, които предлагаме на CD носители. Методите, с които работим са интерактивност, лично преживяване, латерално мислене, релаксация, насочена медитация, разширено мислене, информационно-енергийно преподаване и др. Ви позволяват интензивно и ефективно да постигнете желаните резултати за духовно пробуждане, изграждане на желаните от вас качества и промяната в живота. Чрез музика, движение, рисуване и мисловни и емоционални техники даваме възможност на всеки човек да пробуди своя природен потенциал и да го реализира там, където желае и мечтае. Заниманията се провеждат в галерията към център "Арета” или в друга подходяща обстановка , съобразена с темата на обучението и желанието на клиентите.

Cart  

(empty)

exhebisions

Artists

What are saying


Маргарита Наумова

Find us on Facebook

Share with friends

Lang - Currency

Video

currency information


Buy Sale
CHF 1.584 1.634
EUR 1.951 1.959
GBP 2.288 2.338
USD 1.507 1.547