Саморазвитие (или Самоусъвършенстване) е едновременно и балансирано подобряване на  човешката същност в четирите сфери на живота – физическа, интелектуална, емоционална и духовна под формата нови знания, което да поведе личността към постигането на по-високи цели.