Саморазвитие (или Самоусъвършенстване) е едновременно и балансирано подобряване на  човешката същност в четирите сфери на живота – физическа, интелектуална, емоционална и духовна под формата нови знания, което да поведе личността към постигането на по-високи цели.

 

 

Курс: “Как да направим живота си по-ясен и лесен”

 

 

 

 

Подготвихме и ви предлагаме тази програма, която се надяваме да се превърне в едно завладяващо и трансформиращо пътешествие. Тук различното е, че ученето ще е различно от традиционното – теория, практика на разумно ниво, а ще има за цел да се работи на ниво същност, идентичност, ценностна система и убеждения, на ниво душа и съзнание, където всъщност се извършват всички трансформации в нас и в нашия живот.

Ще получите уникални преживявания, ще отключите с мекота и без тежки кризи своите способности на духовни личности и ще навлезете неусетно в новия свят на вашата истинска същност.

Ще осъзнаете колко безгранична енергия и любов съдържате  и колко неограничени са вашите възможности. 

Всяка тема е усвояване на знания и умения чрез лично преживяване и интегриране на личен опит тук и сега. Обучението е разделено на 3 модула, всеки с по 10 сесии веднъж седмично. Паралелно ще се провеждат по 10 безплатни медитации към всеки модул. Те ще са независими от темите на сесиите и могат да се посещават отделно. 

I модул.  

 1. Тяло, ум, дух и природа – Тръгнал съм на пътешествие в тялото, което ми е дадено временно, за да може душата ми да изживее неповторими преживявания, усещания, трансформации и прозрения. Те да ме научат да осъзнавам моето единство с природата и с Твореца, който ми е дал пълна свобода да овладея тялото, ума, съзнанието, всемира и да превърна всичко това в моя дом.
 2. Житейски път. Колело на живота – Това пътешествие често ме връща там, откъдето съм тръгнал и долавям хумора на Твореца, който ми дава още една възможност да науча поредния урок и да успея да осъзная, че не се въртя в кръг а се издигам по спиралата на живота.
 3. Самонаблюдение. Вътрешен и външен свят – За да ми е комфортно в това пътуване е нужно да опозная какво съдържам, от какво съм сглобен и как наблюдавам света отвътре и отвън. Къде е тайната на многото истини?
 4. Осъзнаване чрез движение – Какво още мога да направя за моето тяло, какво то умее да прави и как мога да изградя една синхронна връзка между движението тялото и движението на ума , емоциите, съзнанието и света и превърна пътуването в красив танц.
 5. Дишане – Дишаме непрекъснато, без да обръщаме внимание на това просто и присъщо за нас действие. Замисляме се само когато се закашляме или не ни стига въздуха. Защо дишаме неправилно? Ако изкледваме инструмента дишане, ще осъзнаем колко различни начини има да го използваме, за да сме по-здрави, да се самовъзстановяваме, да имаме повече жизнена енергия, -по-ясна мисъл и повече положителни емоции. Правилното дишане може да ни направи по-умни, по-креативни, по-успешни и щастливи. А осъзнатото дишане може да зарежда с прана енергия нашите 3 мозъка, от които зависи синхронната работа на целия ни организъм.
 6. Сетива – как възприемаме света, реален ли е той? Как работят нашите сетива и могат ли да се развият? Можем ли да излезем извън съществуващите в мозъка възприятия? Може ли човек да развие по-фини сетива и да възприеме заобикалящата ни реалност в цялата й пълнота? 5, 7 или 12 са сетивата, които работят в нас?
  „Човек има 7 тела, в които има 49 сетива.“ Учителя

 7. Емоции – представете си един океан, ту бурен и страховит, ту благ, кротък и игрив. По него плават мисли, преживявания, впечатления, разсъждения, спомени, памет, нова информация и още какво ли не. Едни оцеляват в бурите и потъват надълбоко, други подскачат весело по водните зайчета, трети се носят по гребена на вълната и се издигат още по-нагоре. Този океан е енергията на нашите емоции.
 8. Мисли – Космическото поле е изпълнено с информация, емоции, мисли и още неизвестни за човешкия ум неща.  Нашият основен работен инструмент се развива и усъвършенства чрез любопитството и осъзнаването, за  да улавя, приема и декодира в мисли енергията, която разбираме. Творецът ни обгражда с предизвикателства и възможности, за да еволюираме и разширим кръгозора си и да зърнем невидимото и неизвестното, да се научим да мислим правилно и да материализираме правилни мисли. Така както Бог е сътворил този съвършен свят в своята съвършена мисъл, благодарение на която нас ни има.
 9. СловоЧрез думите човек изказва своите мисли и чувства и по този начин влиза във връзка и разбирателство с окръжаващите.И тъй, най-първо трябва да се научите да употребявате правилно думите, да научите силата на всяка дума. Всяка една дума вътре в себе си съдържа една благодат или една отрова.Христос казва: „Ако искате да се ползвате от Моето Слово, вие трябва да разбирате вътрешния смисъл на думите ми. Всяка дума има трояко значение: физическо, духовно и Божествено”. УЧИТЕЛЯ
 10. Постъпки и дейности. ВзаимоотношенияНашите постъпки и действия са видимата, проявена част на живота ни. Отношенията със света се градят чрез целия ни енергиен, латентен потенциал. Често оставаме изненадани както от видимата, така и от латентната страна на нашата същност. Това е нашето училище!
II модул. 
 1. Скритата ни същност. Ценностна система и убежденияКолко познаваме себе си? Онова себе си, което не виждаме и не чуваме, а само долавяме с фините си вътрешни сетива. За това опознава се изисква осъзнатост и допълнителни познания и практики, с които да синтезираме нашите умове и да повишим потенциала на нашия разум. Да се издигнем над хоризонта на събитията и да открием света от по-високи измерения.
 2. Фини тела – “Аурата  е самият човек, проявен едновременно в четирите свя­та на съзнанието, и доколкото той е развит, дотолко­ва може да функционира във всеки. Аурата е събрани­ето на неговите тела, на носителите на съзнанието му. С една дума, тя е форма-страната на човека. Тъй именно трябва да я считаме, а не като пръстен или мъгла, която обкръжава човека. Под човек аз подразбирам живия, съзнателния, мислещия Аз, индивида; под тела – разните обвивки, с които Аз-а е облечен, като всяка дреха дава възмож­ност на Аз-а да функционира в една определена об­ласт па вселената” Ани Безант
 3. Физическо и Етерно телаВ света, казва Петър Дънов, има една разумна материя, която прониква във всички клетки по цялото тяло. Около нея има една разумна сила, която я обгръща.Тази сила се явява етерния ни двойник. Той се разпорежда с енергиите, които идват отвън и отвътре, и ги трансформира.
 4. Астрално тялоКогато човекът започне да вярва в един духовен свят, когато се проникне със силите на вярата, тази сила на вярата е сила на астралното тяло. Така че астралното тяло е «тялото на вярата».

                                                                                                                     Р. Щайнер

 5. Ментално тяло – тялото на съзнанието, мисленето, въображението, умствените образи, модели на заобикалящата реалност и начини за нейното преобразяване, тялото на ума, ума, анимуса, вътрешния свят, система от възгледи и нагласи, интелект и т.н. и т.н.
  И все пак е интересно, какво е нашето „аз“ в по-голяма степен – усещането за себе си или мислите за себе си? Къде е границата между сетивното тяло и умственото тяло, несъзнаваното и съзнанието? Къде е границата между това, което възприемаме неволно, като външно, реално, обективно и това, което контролираме и манипулираме абсолютно произволно?
 6. Причинно-следствено тяло – Каузалното тяло се нарича още кармично тяло или тяло на съдбата. Причинното тяло съхранява информация за това, което човек трябва да преживее в настоящия си живот, както и в бъдеще, когато преминава през веригата на преражданията. Принципът на действие на това фино тяло може да бъде предаден чрез думите на Буда: “Всичко, което сме, е създадено от нашите мисли.” Нашите мисли и действия, преживени или потиснати емоции, оставят своя отпечатък върху кармичното тяло, с резултатите от които можем да се изправим както в този живот, така и след ново раждане след смъртта. В нашата карма участваме не само ние самите, но и цялата Вселена.
 7. Будично или будхиално тяло – Будическият ум е  истинската Интелигентност на живото същество, която позволява на човек да осъзнае как всичко съществува във връзка с Върховната Божествена Личност. Благодарение на Будичното си тяло, човек се освобождава от материалистичната концепция за живота. То му дава способността за прозрение, способността да прониква в същността на нещата чрез мигновено прозрение, т.е. перфектна интуиция или чувство за знание.
 8. Атманично и Брахманично телаАтман (санскр. आत्मन् , Атман , “аз”, “дух”, “висше аз” – една от основните концепции в индийската философия и религия на индуизма”): вечни, неизменна духовна същност, абсолютно осъзнава собственото си съществуване. Терминът се използва за описание на висшия Аз на човека и всички живи същества. След „пробуждането“ човек се познава като „Атма“ – „Аз не съм това, аз съм ТОВА“, „Аз съм абсолютът и го знам“ – абсолютът (човекът) осъзнава своето съществуване.
   
 9. Степени на себеосъзнаване и духовно израстване.
 10. Многомерността на ДНК.  
III  модул
 1. Можем ли да бъдем свободни? Какви са нашите скрити възможности?
 2. Система от чакри.
 3. Чакри и здраве.
 4. Чакри и емоции.
 5. Чакри и убеждения.
 6. Чакри и реализация.
 7. Чакри и кармични уроци.
 8. Пътуване във времето.
 9. Чакри и шаманизъм.
 10. Съзнание и модели и нива на съзнание.

 

Часовете ще са с продължителност 40-60 мин.; при интерес и по-дълго!

Можете да се запишете за лекциите и медитациите, поотделно само за лекциите или само за медитациите.

Всяка седмица (в понеделник, от 19.30ч. българско време) ще се разглежда по една тема, а всяка сряда, пак от 19.30ч., ще има медитация.

 • Медитациите са безплатни. Записите на медитациите са платени. Пълният комплект записи  на медитациите е с цена 210 лв.;
 • Цена на записите за 10 медитации е 90 лв.;
 • Цената на един модул лекции е 290 лв. В цената влизат записите от сесиите.
 • Цената на пълния курс (лекции+записи на медитациите) е 850 лв.
 • Цената само на лекциите е 450 лв. В цената влизат записите от сесиите.
 • Цена за една лекция е 35 лв. В цената влиза и запис на лекцията.

Часовете ще са с продължителност 40-60 мин.

За записване натиснете тук , a за информация на тел. 0898667470 / +359 (0) 89 866 7470  – Валентина Антонова, както и на имейл адрес: info@aretacentre.com

Всички записали се ще получават предварително имейли с информация за предстоящата среща лекция или медитация с линк за достъп.

ВАЖНО: Всеки курсист има право във всеки модул по една безплатна онлайн консултация с водещата,  по предварително уговорен час – през платформата Zoom.