За нас

Център “Арета” е основан на 10 февруари 1995 г. с идеята да се формира средище за културно-информационен обмен, насочен към осмислянето и интегрирането на новата парадигма за света в духа на новите постановки в науката, философията и психологията, към усвояването на всички древни и нови инструменти, с които човек може да опознае себе си, да усъвършенства и реализира себе си и света, в който живее.

Всяка истина преминава през три фази. Отначало е осмивана. След това е яростно отричана. Накрая бива възприемана като очевидна.

Последни публикации

Регресивна терапия

Какво е регресивна терапия? Валентина Антонова           Човек е като айсберг. Съзнателният му живот е над водата, а всичко останало – минало, бъдеще, сънища, интуиция, възможности, …

Регресия

      Връщането в минал живот е пътешествие на ума извън илюзията на времето, която той самият създава. Дали вярвате или не, че имате предишен живот, тази техника действа …